Ahmet BAKAN
Ahmet BAKAN

İş Dünyasında Yeni Serüven: Dijitalleşme

89680OKUNMA


Ahmet BAKAN - İSEDA Dernek Müdürü

90’lı yılların başından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bilgi çağını başlatmış; bilgiye erişim modelleri ve erişilen bilginin kullanım yöntemlerinin de değişmesiyle birlikte yeni bir düzen gelişmiştir. Dijitalleşme…

Temel olarak analog bilgilerin sayısal ifadelerle şifrelendirilmesi anlamına gelen Dijitalleştirme, bilgilerin teknolojik aletler aracılığıyla depolanması, işletilmesi, işletilen bilgiye erişimi ve paylaşımı çok daha kolay hale getirir. Böylelikle kütüphanelerden, ansiklopedilerden taradığımız bir bilgiye bilgisayarlar aracılığıyla çok daha hızlı erişebilmekte, arşiv odalarında saklamak zorunda olduğumuz dosyaları çeşitli teknolojik aletlerde muhafaza edip çok daha kolay bir şekilde tekrar ulaşabilmekteyiz.

Geleneksel yöntemlere kıyasla Dijital teknolojiler sosyal ve ekonomik hayatımızda bizlere birtakım avantajlar sağlamaktadır. Zamandan ve maliyetlerden tasarruf, fiziki emeğin minimize edilmesi, iletişim ve haberleşmenin hızlı ve kolay hale gelmesi, sosyal ilişkilerde kolaylık, bilgilere erişimin hızlanması , doğru ve hızlı karar alma mekanizmasının sağlanması, kişisel gelişimin ve verimin arttırılması…  Ve daha niceleri… Telefonlarımız ve kişisel bilgisayarlarımızla internet üzerinden çeşitli uygulamalar aracılığıyla bulunduğumuz yerden işlemlerimizi kısa sürede gerçekleştirme imkanı tanıyan dijital ortamın önemi her geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir. Basit bir örnekle ifade etmek gerekirse; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin paylaştığı bilgilere göre bu yıl 504.271 öğrenci üniversite kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirmiştir. Sadece bu veri dahi dijital teknolojinin katkılarını gözler önüne sermektedir.

Dijitalleşmenin hızla hayatımıza girdiği bu dönemde, dijital gelişmeleri herkes kendince yorumlayıp bu ilerlemeden faydalanmaya çalışmaktadır. İşte burada dijital dönüşüm devreye girmektedir. Peki nasıl?

Son dönemde sıkça karşılaştığımız bir diğer ifade;  Dijital Dönüşüm... Temel anlamda geleneksel yöntemlerin köhneliğinden sıyrılıp yeni dijital sisteme adapte olma çalışmalarının bütününü ifade eden Dijital Dönüşüm, yeni gelişmelere baktığımızda gereklilikten öte zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle finans, hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların öncülük ettiği bu dönüşüme diğer sektörlerin de vakit kaybetmeden tam anlamıyla entegre olması elzemdir. Odak noktası müşterileri olan firmalar, dijital görünürlüklerini sağlamalı, müşterileriyle yeni iletişim kanallarını oluşturmalı, yeni bankacılık işlemlerine adapte olmalı ve diğer dijital kanallardan faydalanmalıdır. Dijital dönüşüm alanında danışmanlık hizmetlerinin alınması ve bu alanda faaliyet gösteren servis sağlayıcılarla koordineli şekilde hareket edilmesi önem arz etmektedir.

İklimlendirme sektöründe de dijital dönüşümün etkileri kendini göstermektedir. Projelendirme aşamasından imalata, uygulama aşamasından servis hizmetlerine kadar yeni teknolojiler iş süreçlerini çok daha kolay ve hızlı hale getirmiştir. Bilgisayarlar vasıtasıyla üç boyutlu çizim programlarıyla proje tasarımları hazırlanmakta, sanal gerçeklik yoluyla projeler görülebilmekte ve proje üzerinde anlık değişimler ve düzenlemeler yapılmaktadır. İmalat ve uygulama aşamalarında yine teknolojinin tüm unsurları kullanmakta ve tüm bu aşamalar elimizdeki telefon vasıtasıyla izlenip takip edilebilmektedir. Yine servis hizmetlerinde de müşterilerin talepleri gelişen iletişim ağı ve teknolojik araçlarla çok daha hızlı ve doğru şekilde karşılanmaktadır.

Endüstri, finans, hizmet sektörlerinde olduğu gibi Sivil Toplum Kuruluşları da dijitalleşme serüvenine katılmakta, hitap ettikleri gerçek ve tüzel kişiler için düzenledikleri seminer ve organizasyonlarla da dijital farkındalığı arttırmaya yönelik adımlar atmaktadır. Her biri farklı amaçlarla kurulmuş, misyon ve vizyonları farklılık gösteren ancak genel amacı insanlara ve insanlığa hizmet etmek olan STK’lar da bu dönüşüme ayak uydurmak durumundadır. Geçmişte vakıf, dernek, kulüp vb. kuruluşlar çatısı altında sosyal faaliyetler yürüten bireyler, günümüzde sosyal medya ve diğer dijital platformlar aracılığıyla organize hareket edebilmektedir. İşte böyle bir durum karşısında STK’ların da dijital dönüşüme dahil olması kaçınılmazdır.

İklimlendirme Soğutma Eğitim ve Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) olarak bizler, gerek yürütmüş olduğumuz eğitim faaliyetlerinde gerekse sektörel toplantı ve organizasyonlarda dijital teknolojinin sağladığı imkânları göz ardı etmemekteyiz. Üyelerimiz ve diğer meslek temsilcileriyle iletişimde, eğitim faaliyetlerimizde kullandığımız dokümanların oluşturulması, saklanması ve ulaştırılmasında, yürütmüş olduğumuz sosyal faaliyetlerin organizasyonunda, raporlama ve analiz süreçlerinde dijital teknoloji ön planda tutulmaktadır.

Tüm bunların dışında özellikle İklimlendirme alanında faaliyet gösteren üyelerimizle ve diğer meslek temsilcileriyle birlikte İklimlendirme alanında çalışan teknik personellere yönelik online eğitimlerin düzenlenmesi; hem iş sağlığı ve güvenliği hem de bu alandaki nitelikli personellerin çoğaltılmasına yönelik atacağımız adımlar arasında yer almaktadır. Bu sayede eğitime ihtiyaç duyan teknik personeller zaman ve mekandan bağımsız şekilde dijital platformlarla mesleki ihtiyaçlarını giderme fırsatı bulacaklardır.

İSEDA’nın üzerinde önemle durduğu bir diğer husus ise Dijital Meslek Liseleri’dir. Tüm dünyada bu konu üzerine çalışmalar yapılıyor olsa da henüz somut bir adım atılmamıştır. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde, en büyük hazinemiz olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve insan kaynağımızı verimli kullanabilmek açısından dijital eğitimin önemi yadsınamayacak düzeydedir. Kodlama, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, gelişmiş robotlar geleceğimizi şekillendirecek olan unsurların başında gelmektedir. Çok geç olmadan bu alanlarda atılacak eğitsel ve operasyonel adımlarla inovasyon kültürü oluşturabilir ve katma değer yaratabilecek kapasiteye sahip olabiliriz. Bu doğrultuda İSEDA olarak ilgili kurum ve kuruluşlar, sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarla ortak hareket etmenin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

 


Diğer Paylaşımlar

hvacportal.org’a
HEMEN ÜCRETSİZ
ÜYE OLUN!

hvacportal.org üyelik avantajlarından hemen yararlanmaya başlayın.

Bilgilerinizi düzenleyin. HVAC dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkın !

Ve daha fazlası için hemen tıklayın...  
   
   
   
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji