Semih ÇALAPKULU
Semih ÇALAPKULU Makina Mühendisi

İnşaat sektörüne nüfus perspektifinden bakmak...

12032OKUNMA


Önümüzdeki Yıllarda Bizleri Neler Bekliyor (2040 Yılı Nüfus Verileri ile Hane Analizleri) İnsan popülasyonu 21.yüzyılda daha da arttı. Bu artışın sosyodemografik (Yaş, cinsiyet, etnik grup, din, meslek, eğitim, medeni hal gibi özelliklere kişinin sosyodemografik özellikleri denir.) olarak incelenmesi de fayda var. BM'nin Dünya Nüfus Tahminleri Raporu'na göre, dünya nüfusu, 2030 yılında 8,6 milyara, 2040 yılında 9,3 milyara, 2050 yılında 9,8 milyara ve 2100 yılında 11,2 milyara ulaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Yani 2019 yılının başında, Türkiye'nin nüfusu 82 milyon geçmiştir. Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu.

Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011 yılına ilişkin Nüfus ve Konut Araştırmasına göre, Türkiye'deki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678, ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3,8 oldu. Ülkemizde 2019 yılında ise yaklaşık hane sayısı 23 Milyon olduğu hesaplanıyor. Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 3,57 olmuş.

2013-2018 Arası Yapı Kullanım, Konut Satışı ve Stoka Eklenen Konut Sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre, stoktaki daire sayısı son 6 yılda 1 milyondan fazla arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, TOKİ tarafından son 15 yılda 833 bin konut inşa edildi. Son 15 yılda verilere göre ülkemizde yaklaşık 10 milyon adet konut üretildi. Bu sıfır ile onbeş yaşında bina sayısı yaklaşık %43,5 oranında denk geliyor. Kentte yaşam %82 civarında olduğuna göre, kentsel dönüşüm potansiyelinde bekleyen yaklaşık 5 milyon konut stok gözüküyor. ( Kentlerde, 18 milyon 860 bin adet konut mevcuttur.) Bu da demektir ki; uygun mekanizmalar geliştirdiği taktirde, 5 milyon konut yenilenmesi/yapılması ( kentsel dönüşüm ) potansiyel mevcuttur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in, Türkiye'miz için Nüfus Projeksiyonları 2018-2080 verileri, önümüzdeki yıllarda inşaat sektörümüzün yani Yapı Mekanik Tesisatın nasıl bir şekil alacağını gösteriyor. Şöyle ki; Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması bekleniyor. Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacak. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacak.

Türkiye de, 2069 yılından sonra nüfus azalması öngörülmektedir.

2019 yılının başında İstanbul 15 milyon iken, İstanbul nüfusu yaklaşık 2040 yılında 20 milyona ulaşacak. 21 senede %13,3 artış olacak. Lakin öngörülerde, 2019 ve 2020 yılları inşaat sektörü anlamında daralmanın yaşanacağı öngörülüyor. Yatırımcılar buna göre pozisyon alıyor/almaktalar. Ülkemizde 2023 yılında, 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik yok. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16,3 milyon, Ankara 6,1 milyon, İzmir 4,6 milyon, Bursa 3,2 milyon ve Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip olacak. Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam ediyor. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33,5, 2040'da 38,5, 2060'ta 42,3, 2080'de ise 45 olması bekleniyor. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında %8,7, 2023'te %10,2, 2040'da %16,3, 2060'ta %22,6 ve 2080'de %25,6 olacağı öngörülüyor. Son olarak çalışma çağındaki nüfusun oranına bakalım. Çalışma çağındaki nüfusun oranı 2023'te %67.2, 2040'da %64.4, 2080'de %58,7 olacak. Çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2018 yılında %67,8, 2023’te %67,2, 2040'da %64,4, 2060'ta %60,4 ve 2080'de %58,7 olması bekleniyor. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının ise, 2018 yılında %23,5, 2023’te %22,6, 2040'da %19,3, 2060'ta %16,9 ve 2080'de %15,7 olacağı öngörülüyor. Bu veriler ışında, Türkiye için 2040 yılını verilerini gözden geçirdiğimiz takdirde; 2019 yılındaki Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,57 iken, 2040 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 3,03’e düşeceği, 2019 yılındaki yaklaşık nüfus sayısı 82 milyon iken, 2040 yılında yaklaşık 100 milyon olacağı öngörülüyor. 2019 yılında konut sayısı 23 milyon iken, 2040 yılında yaklaşık 33 milyon olacak.

Sonuç olarak: 2040 yılı Türkiye’sinde üsteki verileri göz önüne aldığımızda; Demografik ve sosyodemografik yapılarındaki dinamizmimizi zamanla kaybetmeye başladığımızı görülmektedir. Hane büyüklüğün azalması aile kavramının değişime uğraması olarak algılanması gerekir. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33.5, 2040'da 38,5, 2060'ta 42.3, 2080'de ise 45 olması beklenmektedir. Bu veri toplumun aslında hastalığı/virüsü olarak nitelendirmek gerekir. Çünkü yaşlanan bir toplum olduğunun göstergesidir.

2069 yılından sonra ülkemizin nüfusu azalmaya başlamakta, bu veri ise toplumun yaşlanmasının iki kat artması anlamına gelir. Hem doğum sayısının azaldığını bu karşı gelen ölüm sayısının da azaldığının göstergesidir.

Unutmayalım ki dünyamızı, geleceği olan çocuklarımızdan emanet aldık. Bizden sonra gelecek çocuklarımız için ülkemizin; Demografik ve sosyodemografik yapısını bozmadan istikrarlı yapısını sağlayacak, önlemler almakta fayda var. Gelecek nesillere etnik, kültürel, gelenek ve göreneklerimizi tam anlamında öğretmemiz hepimiz için bir asli görevdir.

Unutmayalım ki çocuklarımızın “ROL MODELLERİ” ebeveynleridir.

 


Diğer Paylaşımlar

hvacportal.org’a
HEMEN ÜCRETSİZ
ÜYE OLUN!

hvacportal.org üyelik avantajlarından hemen yararlanmaya başlayın.

Bilgilerinizi düzenleyin. HVAC dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkın !

Ve daha fazlası için hemen tıklayın...  
   
   
   
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji