Artık Her Şey Dijital Ortamda Yaşanıyor

06.10.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
504 Görüntüleme
logo
Artık Her Şey Dijital Ortamda Yaşanıyor

“Dijital bir dünya içinde yaşarken kendimizi orada nasıl tanımlayacağız?” konusu karmaşık. Web sitesi, sosyal medyanın yeterli bir olay olmadığını hepimiz biliyoruz. Üretim ve tüketim ilişkileri, tasarım ilişkileri tümüyle değişiyor.İklimlendirme sektörünün birçok STK’sının kuruluşuna öncülük eden Metin Duruk, Dijitalleşme perspektifinden iklimlendirme sektörünün eksileri, artıları ve yapılması gerekenleri HvacPortal’a anlattı. 

Teknoloji farklı bir boyuta taşındı. İnternet, dijitalleşme... iklimlendirme sektörünün de bundan geri durması düşünemez. Sektör büyüğü olarak dijitalleşme konusunda düşüncelerinizi almak istiyorum?

Şimdi dijitalleşme dediğimiz zaman konu çok geniş, yeni kuşaklar daha doğumlarından itibaren, ellerinde birtakım dijital cihazlarla karşılaşıyorlar. Neredeyse onunla yaşıyorlar. Bizim kuşağımız ve bizden önceki kuşaklar bundan oldukça uzaktaydı. Şimdi bize doğru x, y, z, kuşakları geliyor y kuşağı nispeten. Bize benzer, Z kuşağı ise inanılmaz değişik yapıda geliyor. Bu neyi getiriyor, artık günümüzde her şey değişiyor. Bu değişme de baktığımız zaman ortam tümüyle dijital bir mecra içinde yaşanıyor. Yani; "Dijital mecra içinde yaşarken kendimizi orada nasıl tanımlayacağız?" konusu karmaşık. Web sitesi, sosyal medya, vesaire bunun için yeterli bir olay olmadığını hepimiz biliyoruz. Tabii ki onların çok önemli etkisi var ve yaşamı bir yere doğru götürüyor ama bunun dışında üretim ve tüketim ilişkileri, tasarım ilişkileri tümüyle değişiyor. 

Tasarımı ilişkileri artık BIM dediğimiz bir yapı içinde yetişecek.

BİM dediğimiz yapı, tüm üretilen ürünlerin akıllı hale gelmesini, bir kütüphanede bulunmasını, bunun yalnız web sitelerimiz içinde değil, toplu bir kütüphanede bulunmasını, çeşitli arama yöntemleriyle ve motorları ile aranmasını bulunması ve kullanılmasını gerektiren bir tanım. Bu tasarım safhasında başlıyor. Uygulama safhasına devam ediyor, işletme safhasında daha fazla devam ediyor. Yani işletme safhasında kullanmış olduğunuz bir pompanın, bir klima santralinin bir fanın... Herhangi bir cihazın tüm özelliklerini, projenin üstüne tıkladığın zaman ulaşıp, onun üzerindeki yapılacak değişiklikleri veya incelemeleri yapabilme hakkını kazanıyorsunuz.  Yalnız tasarım, uygulama, bakım ve işletme safhaları değil, aslında pazarlama safhasının da ana bir yapısı haline geliyor. Çünkü bu kütüphanelerin içine sağlıklı bilgilerle kendi ürünlerinizi, hangi boyutta, hangi karakterde koyacağımızı bilmezseniz ve nerelerde olacağınızı bilmezseniz, dünyanın en iyi ürünlerini üretseniz bile bu dünyanın en iyi ürünlerine yeni kuşaklar ulaşamayacaktır. Türkiye'nin önünde BİM dediğimiz olay, önümüzdeki dört beş yılın en kritik korusu... Bu büyük kütüphaneler ve bu kütüphanelerin içinde ürünlerinizin tüm karakterlerinin tanımlandığı hangi standartlarda, hangi özelliklerde, hangi sertifikalara sahip olduğu ve enerji verimliliklerinin ne olduğu gibi tüm tanımları, kolaylıkla görebileceğiniz ve karşılaştırma bileceğiniz yapılar kurulmaya başladı.

Türkiye KOBİ’lerinin önündeki en büyük sorun budur? Türkiye kobileri konuda daha gerekli davranış içerisinde değil. Örneğin bizim sektörümüz, çok bilinçli, dinamik ve örgütlü konumda olmasına rağmen ikinci UR-GE projesinde devletin yüzde 75 desteğine rağmen Ancak ve ancak 5 firmamız kendi ürün ailesini tanımlamayı daha yeni bitirdi. Uluslararası firmalarda var. Uluslararası firmalar kendi ürün ailelerini tanımlamış ve kendi web sitelerine koymuş durumda ama yerli firmalarımız bu konuda oldukça geri durumda. Tasarımcı olarak da iki firmaya ancak tanımlayabildik. Bu kadar geri konumdayız. Uygulamacı herhangi bir firma ise buna girmedi. Şimdi 3 UR-GE safhasına geldik. 3 UR-GE safhasının en önemli ayaklarından bir tanesi, yine BIM olacaktır. BIM konusunda eğitimler verilecek, ürün aileleri tanımlanacak kütüphanelere giriş tanımlanacak, dünya kütüphanelerinde nerelerde bulunmamız gerektiğini tanımlanacak ve bunların hangi karakterlerde çizilmesi gerektiği tanımlanacak. Türkiye iklimlendirme sanayisi önümüzdeki 3 - 4 yıl içinde bu aşamayı aşamazsa,  önümüzdeki yarışta geri kalacaktır. Bu en kritik nokta...

Ofiste yalınlaşma gerekiyor

UR-GE safhasında biz Yalın danışmanlık konusunda çalışmalar yaptık. Yalın danışmanlık konusununda da yine  çok az firma tarafından yürütüldü. Yalın danışmanlık yalnız ve yalnız üretimi safhasında bir danışmanlık olarak görünüyor. Oysa bizim sektörümüz, özellikle katma değer üreten, ofis çalışması ağırlıklı olan bir sektör, yani mühendisliğini satıyor. O zaman ofiste yalınlaşma ve ofiste kolay ürün üretme noktasına ulaşmamızı gerekiyor. Bu da yine ofis aşamalarında yeni dijital, yeni yazılım, yeni karakterler, yeni bakışlarla mümkündür.

Bu konuda en önemlisi sermayedar… Sermayedar, yani para koyan, zamanını koyan kişinin buna inanması lazım, buna inandıktan sonra çalışanlarını inandırması daha kolay olacaktır. Fakat ofis yalınlaşmasını yaptığınız zaman, buna büyük tepki gösterirler, çünkü mevcut işlerini kaybetme tehlikesi var. Ofiste Yalınlaştığı zaman 4 kişiyle yapılan iş 2 kişi ile yapılabilecektir. Yarı yarıya verim yükselecektir. Bu yüzden ofislerde yalınlaşma konusuna bir negatif bakış var.

Yalınlaşma, yalnız Yalın Üretim gibi bir kavramla geçiriliyor. Bu felsefenin kurucusu olan Toyota kendi üretim birimlerini, eğitim için bütün dünyaya açıyor.  Neden açıyor, çünkü bu bir bakış, bir felsefe... bu felsefenin tüm birimler tarafından algılanıp, tüm birimler tarafından uygulanmadığı sürece başarılı olmayacağını biliyorlar. Yalın konusunu özellikle bizim sektörümüz lütfen dikkate alsın. Çünkü bizim sektörümüz tümüyle otomasyona bağlı bir sektör değildir. Her yerde insan vardır; üretimin, tasarımın, ar-ge'nin, uygulamanın içinde insan vardır. "Bu alanlarda nasıl yalınlaşacağız" diye, danışmanları dikkatli kullanmamız lazım.

Şunu yakalanırsak çok tehlikeli "Ben yalnız otomatik sistemlerle üretimler yapacağım." Türkiye bu şekildeki bir üretim modeline sahip değil.  Dünyada, Avrupa'da da bizim sektörümüzde baktığınız zaman, ancak tekrar eden bir ürün varsa robotlaşma mümkündür. Karanlık fabrikalara geçiş en uç nokta ama robotlaşma ve karanlık fabrikaya doğru geçiş için aynı ürünü binlerce on binlerce üretmek zorundasınız.  Oysa bizim iklimlendirme sektörünün büyük üretim miktarı, özel üretime, butik üretime doğru geçiş vardır. Ne yaparsanız yapın ürünlerimizin bir takım özelleştirilen bölümü vardır. Seri üretim yapsanızda uygulama safhasına, tasarım safhasında ister istemez bir takım değişiklikler gerekiyor.  Ancak ve ancak tekrarlayan aynı üretim karakteri içinde olan ürünü üreten yerlerde mesela bir Kombiden 1 milyon, 5 milyon adet üretiyorsa o zaman orada bir dijitalleşme orada bir robotlaşma ve buna bağlı olarak üretimin ucuzlamasını sağlayabilirsiniz ve verimliliği sağlayabilirsiniz. Ama bütün dünyada üretimler belirli ve özellikleri de belirli. O zaman Türkiye'nin robot esaslı,  yazılım esaslı yatırımlara dikkatli girmesi gerekiyor. 

 
logo 06.10.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
504 Görüntüleme


 

Yorum Yapın

 
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji