Duman Kontrol Kılavuzu Yayınlandı

05.12.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
275 Görüntüleme
logo
Duman Kontrol Kılavuzu Yayınlandı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, çağdaş bilgiler içeren “El Kitapları”nın yayımlanması ve “Uygulama Kuralları”nın konması hedefiyle Duman Kontrol Kılavuzunu sektöre sundu.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Kurulduğu günden bu yana tesisat mühendisliği mesleğini uygularken ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, bu çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli, konforlu yaşanabilir ortamlar yaratmak, doğanın imkânlarını da kullanarak enerji etkin ve çevreyi koruyan çözümler üretmek ve bu doğrultuda diğer meslek ve uzmanlık paydaşları ile eşgüdüm içinde hareket etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Profesyonel hizmet veren tesisat mühendislerine, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitimlerine, araştırmalarına, bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak amacıyla tesisat sektörü ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler içeren “El Kitapları”nın yayımlanması ve “Uygulama Kuralları”nın konması hedefiyle bugüne kadar çeşitli konularda 36 adet kitabı sektörün yararına sundu. TTMD son olarak Duman Kontrol Kılavuzunu sektöre sundu.

Duman Kontrol Kılavuzu ile yangın güvenliğinde önemli olan duman yönetimine dikkat çekilerek; doğal ve mekanik duman tahliye sistemleri, basınçlandırma sistemleri tarafından duman kontrolü ve uygun bölme önlemleri yoluyla farklı duman önleme ilkeleri ve pratik uygulamaları açıklanıyor.  Yangın durumunda, duman havalandırma sistemlerinden yayılabilir, ancak bu sistemler dumanın önlenmesinde aktif bir destek rolü de oynayabilir. Gerçek yangın ve model deneylerinin yanı sıra sürekli iyileştirilmiş simülasyon yöntemleri, planlama aşamasında bile, duman tahliye önlemlerinin etkinliği konusunda sağlam sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Bu duman yönetimi rehber kitabı, okuyucuya, koruma amacına uygun bir duman kontrol konseptini değerlendirmek, seçmek ve uygulamak için standartlara ve düzenlemelere referanslar yoluyla uygun araçlar sunar.

REHVA yayınlarından Duman Kontrol Kılavuzu’nun çevirisi Yalçın Katmer editörlüğünde, Coşkun Yarar, Duhan Portakal, Mustafa Aydoğmuş, Alican Kabataş tarafından hazırlandı. Kitabın tashihi ise Dr. Kazım Beceren tarafından yapıldı. Kılavuzun hazırlanmasına Aironn, Arı Yangın, Belimo, EEC Systems, Elektroteknik, Fokus Mühendislik, Norm Teknik ve Systemair HSK destek verdi. Etik Mühendislik kitabın basılarak sektöre ulaşmasını sağladı.

Duman Kontrol Kılavuzu www.ttmd.org.tr adresinden, TTMD Ofislerinden temin edilebiliyor.

Duman Kontrol Kılavuzu Kitabının İçindekiler

1. Duman Kontrol Sistemlerine Giriş

1.1 Başlangıç Noktası

1.2 Duman Kontrol Sistemlerinin Amacı

1.3 Yangının Evreleri

1.4 Kılavuz Nasıl Kullanılmalı?

2. Terimler ve Kısaltmalar

2.1 Terimler ve Açıklamalar

2.2 Kısaltmalar

3. Duman Kontrol Prensipleri

3.1 Seyreltme

3.2 Katmanlaşma

3.3 Basınçlandırma Sistemi

3.4 Yalıtım veya Havanın Yer Değişimi Yolu ile Duman Kompartımanı Oluşturulması

4. Duman Kontrol Sistemleri

4.1 Doğal Duman ve Isı Tahliyesi

4.2 Cebri Duman ve Isı Tahliyesi

4.3 Basınçlandırma Sistemi

5. Boyutlandırma Yöntemleri ve Sistemlere Uygulanması

5.1 Boyutlandırma Yöntemleri

5.1.1 Genel

5.1.2 Alan Modeli

5.1.3 (CFD) Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Modeli

5.1.4 Model Deneyleri

5.2 Sistemlerin Boyutlandırılması

5.2.1 Doğal Duman Tahliye Sistemlerinin Boyutlandırılması

5.2.2 Duman Tahliye Sistemlerinin Boyutlandırılması

5.2.3 Basınçlandırma Sistemlerinin Boyutlandırılması

6. Duman Kontrolünde Sınır Şartları

6.1 Sınır Şartları Hakkında Genel Bilgiler

6.2 Taze Hava, Destek Havası

6.3 Rüzgâr Etkisi

6.4 Sıcaklığa Bağlı Etkenler

6.5 Diğer Sistemler ile İlişkisi

7. Duman Kontrolünde Kullanılan Havalandırma Sistemleri

7.1 Havalandırma Sistemi ile Soğuk Duman Tahliyesi

7.2 Taze Hava Beslemesinde Kullanılan Havalandırma Sistemi

7.3 Aşırı Basınçla Duman Kontrolünde Kullanılan Havalandırma Sistemi

8. Duman Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Yapı Malzemeleri

8.1 Duman Kontrol Damperleri

8.1.1 Duman Kontrol Damperlerinin Tipik Kullanımı

8.1.2 Duman Kontrol Damperleri Standartları

8.1.3 Duman Kontrol Damperleri - Tasarım ve Uygulama Detayları

8.2 Yangın Damperleri

8.2.1 Yangın Damperlerinin Tipik Kullanımı

8.2.2 Yangın Damperleri Standartları

 

8.3 Duman Kontrol Kanalları

8.3.1 Duman Kontrol Kanallarının Tipik Kullanımı

8.3.2 Duman Kontrol Kanalları Standartları

8.4 Yangına Dayanıklı Kanallar

8.4.1 Yangına Dayanıklı Kanalların Tipik Kullanımı

8.4.2 Yangına Dayanıklı Kanal Standartları

8.5 Duman Perdeleri

8.6 Duman Egzoz Fanları

8.6.1 Duman Egzoz Fanlarının Tipik Kullanımı

8.6.2 Duman Kontrol Fanları Standartları

8.7 Seyyar Duman Egzoz Fanları

8.7.1 Yüksek Kapasiteli Fanlar (İtfaiyenin Seyyar Fanları)

8.7.2 Duman Tahliye Açıklıkları

9. Seçilen Yapı Ürünlerinin Standardizasyonu

10. Yangın Alarm Sistemleri

10.1 Yangın Alarm Sistemlerinin Koruma Hedefleri

10.2 Yangın Alarm Sisteminin Kapsamı

10.3 Yangın Algılama

10.4 Algılama Sistemi Koruma Kapsamı Kategorileri

10.5 Yangın Alarm Konsepti

10.6 Yangın Korunum Cihazlarının Aktivasyonu

11. Duman Kontrolünde Kullanılan Bileşenlerin Aktivasyonu

11.1 Yangın Damperleri

11.1.1 Duman Bazlı Aktivasyonlar

11.1.2 Yangın Damperleri Sebepsiz Yere Kapatılmamalıdır

11.1.3 Yangın Damperleri Erken Kapatılmamalıdır

11.2 Duman Kontrol Damperleri

11.3 Yönlendirme Damperleri

11.4 Fonksiyonel Bütünlük

11.5 Fonksiyonel Güvenlik

11.6 Geleneksel ve Veri Yolu Sistemleri (BUS) ile Kontrol

12. Sistem Kabulleri ve Periyodik Kontrolleri

12.1 Bireysel Denetimler

12.1.1 Belgelerin Denetlenmesi

12.1.2 Mekanik Duman Kontrol Sistemlerinin Denetimi (SHEVS)

12.1.3 Doğal duman tahliye sistemlerinin denetlenmesi (NSHEV)

12.1.4 Basınçlandırma Sistemlerinin Denetimi (PDS)

12.2 Etkileşim Testi ve Entegre Sistem Testi

12.3 İşletme ve Bakım Prosedürleri

12.4 Sıcak Duman Testleri

12.4.1 Koruma Hedefleri

12.4.2 Sıcak Duman Test Yöntemi ile İlgili Gereksinimler

12.4.3 Ölçüm ve Gözlemlerin Kapsamı

Ek 1. Basınçlandırma Sistemi (PDS) - İlave Bilgiler

Ek 2. Tahliye Anında Yaya Akış Hareketi

Referanslar 

 
logo 05.12.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
275 Görüntüleme


 

Yorum Yapın

 
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji