Mekanik Tesisat Müteahhitleri ve Dijitalleşme

01.10.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
303 Görüntüleme
logo
Mekanik Tesisat Müteahhitleri ve Dijitalleşme

Günümüzde dünyadaki tüm endüstrilerde dijitalleşme etkisini hızla artırırken inşaat dünyasının bu etkinin dışında kalması mümkün değil. Dijitalleşmenin artık şirketlerin aynı şeyleri biraz daha iyi yapmalarına yardımcı olacak bir araç değil, bunun yerine, iş yapış biçimini temelden değiştiren bir devrim olma yolunda olduğunu görmekteyiz. Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) olarak alanımızdaki bilgi ve becerilerimizi uluslararası standartlarda tutmak, uluslararası piyasalarda rekabet edebilir kalabilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için dijitalleşmenin bir tercih değil bir zorunluluk olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Dünya standartlarında bilgi teknolojilerine yeterince adapte olamayan firmalar mutlaka zaman içerisinde rekabet gücünü kaybedecek ve en sonunda yok olacaklardır. Türk Tesisat Müteahhitlerinin dijitalleşme alanında yaptıkları ve yapılması gerekenleri MTMD Adına BIM Komisyonu Üyesi Levent Cimok HvacPortal'a açıkladı.

Dijitalleşme mekanik tesisat sektörünü nasıl etkiliyor?

Son yıllarda veriye ulaşım çok daha hızlı ve kolay. Daha önceki yıllarda, günler süren bilgi toplama ve toplanan bilgiyi analiz etme çalışmaları artık dakikalar içinde yapılabilmekte. Bilginin toplanması, analiz edilmesi ve işlenmiş bilgiye her yerden ulaşım kolaylığı şirket içi tüm birimlerin işlerine daha yüksek hız, daha az hata ve daha hassas öngörü imkânı sunuyor. Dijitalleşmenin getirdiği yeni enstrümanların üyelerimizin sadece mekanik tesisat işlerinin iş yapım yerindeki icrasında değil, şirketin muhasebe, personel, idari işler, lojistik gibi tüm birimlerinin daha verimli ve en doğru şekilde çalışmasına olanak sağladığı çok net olarak görülebilmekte.

Örneğin tamamlanmış işlerden toplanan dijital verilerin işlenmesi ileride üstlenilecek işlerdeki öngörülerin çok daha hassas ve doğru yapılabilmesine imkân sağlamakta, çok uzak coğrafyalarda çok farklı zaman dilimlerinde faaliyet gösteren inşaat sahasındaki şirket personelinin merkez ofislerin yürüttüğü çalışmalara çok daha kısa süre içerisinde erişimini, talep ve değerlendirmelerini anında iletimini bu sayede kararların önceki yıllara göre çok daha kısa sürelerde alınmasını ve takibini mümkün kılmakta.

Şu anda dijitalleşmenin inşaat sektöründeki en güçlü etkilerinin gerçekleştiği yıllara girdiğimizi düşünüyoruz. Hepimizin son yıllarda çokça duyduğu BIM (Building Information Modeling), yani “Yapı Bilgi Modellemesi” uluslararası projelerde bir zorunluluk haline gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Finlandiya, Singapur gibi ülkelerin hükümetleri inşaat projeleri ihalelerinde BIM kullanımını zorunlu hale getirdi. Birçok Avrupa Birliği ülkesinde devletin üstleneceği altyapı işlerinde 2020 yılından itibaren BIM kullanımının zorunlu olması için yasal düzenlemeler yapıldı.  İstanbul’da raylı sistem projelerinde BIM kullanılması zorunlu.

BIM ile yürütülen bir yapı inşaatında yapı ile ilgili tüm bilgilerin bir dijital model üzerine aktarılması ve tasarımdan başlayarak, işlerin planlaması, tüm disiplinlerin koordinasyonu, inşası, işletme bakım yönergeleri ve hatta yıkımı dahil tüm bilgileri dijital model üzerinden yönetilebilmektedir. BIM ile yönetilen inşaatlarda tüm verinin dijital model üzerinden yönetildiğini düşündüğümüzde, bu inşaatlarda görev alan mekanik tesisat firmalarının bu sisteme dahil olabilmek için tüm planlama, proje tasarımı, proje koordinasyonu, ekipmanların seçim ve temin çalışmalarını dijital ortamda devam ettirebilme kabiliyetine sahip olması gerektiği açıkça görülmektedir. 

İnşaat sektörü şu anda maalesef verimsizliğin en yüksek olduğu sektörlerden biri. İnşaat sahasında işçilerin çalışma saatlerinin yaklaşık yüzde otuz kadarında gerçekten işlerini yapabildiği geri kalan zamanda malzemelerin malzeme deposundan temini, inşaat sahası içinde sevki, projelere ulaşım, çalışma sahasının hazırlanması, iş makinesi veya asansör bekleme gibi sebeplerde tüketildiği düşünülmekte. İnşaat sektöründe yeni nesil dijital alet ve altyapıları inşaat sahasının her noktasına entegre edildiği takdirde, geliştirilecek otomasyon sistemleri sayesinde çalışanların ihtiyaç duyduğu proje, malzeme, el aleti, iş makinesine çok daha hızlı ve organize bir şekilde ulaşacağı, bu sayede iş yapımı dışında geçen sürelerin azaltacağı ve verimliliğin ve üretilen işlerin kalitesinin artacağı aşikardır.

Dijitalleşme konusunda MTMD üyeleri hangi aşamada?

Üyelerimizin birçoğu yıllardır uluslararası projelerde rol almış olmanın da getirdiği bilgi ve beceri ile mekanik tesisat sektöründeki gelişen dünya standartlarına ayak uydurmak için yoğun çaba harcamaktadır. Dünyada inşaat sektöründe kullanılmaya başlayan tüm dijital enstrümanlara maksimum adaptasyon için sürekli araştırmak, öğrenmek, edinilen bu bilgi ve beceriyi tüm takım arkadaşlarımıza aktarmak bizler için bir zorunluluk. Üyelerimiz bu vizyonla inşaat sektöründe dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekteler. Aksi halde geçmişte ve su anda dünyanın birçok farklı coğrafyasında yüzlerce prestijli projelerde görev almaları söz konusu olamazdı.

En yoğun kullandığınız dijital araç ve sistemler neler?

Üyelerimizin büyük çoğunluğu yıllardır tüm idari, lojistik ve muhasebe çalışmalarını ERP adı verilen kurumsal kaynak planlama yazılımları üzerinden devam ettirmekte. Bu sistemlerle bütün satın alma ve lojistik çalışmalarını yürütmek, bütçe planlamaları ve idaresini yapmak, personel bilgi ve kayıtlarını yönetmek, hatta dünyanın herhangi bir çalışma bölgesindeki stok malzemeleri görebilmek bile mümkün.

Diğer bir dijital yardımcımız bulut depolama çözümleri. Bulut çözümler, tasarım ve imalat proje çalışmalarının dünyanın her yerinden her zaman ulaşımına ve personellerin koordineli çalışmasına imkân sağlamakta. Bu da üretilen işlerin kalitesini ve hızını arttırmakta. Kullanmakta olduğumuz yeni nesil dijital ölçüm ve görüntüleme aletleri mekanik tesisat işlerinin artık daha kaliteli daha hızlı ve minimum hata ile tamamlanmasına ve böylece kurulan mekanik sistemlerin sorunsuz, verimli ve doğa dostu işletilmesi için en doğru ayar ve dengeleme çalışmalarının yapılmasına imkân vermekte. Çeşitli yüz tanıma, kart okuma gibi sistemler çalışma sahalarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmakta, çalışanlarımızın çalışma saatlerinin hatasız olarak kayıt altına alınabilmesini sağlamakta.

Ve inşaat sektörü için son yılların en büyük dijital devrimi BIM, yani Yapı Bilgi Modellemesi. Son yıllarda birçok üyemiz çeşitli projelerinde BIM sistemini kullanmakta. Bu sistem dünyada yeni yeni yaygınlaşmakta ve halen geçiş sürecinde diyebiliriz. BIM aslında bir yapım işinin tüm süreçlerini kapsayan bir sistemdir. Su anda yoğunlukla tasarım ve koordinasyon için kullanılmakta olsa bile dünyada kullanımı hızla ilerlemekte ve tüm yapım süreçlerinin bu sisteme adaptasyonu için yoğun çaba harcanmaktadır. Üyelerimiz her zaman olduğu gibi bugün de dünyada kullanılan en yüksek standartları yakalamak gayesiyle BIM entegrasyonu için yoğun çaba ve kaynak harcamaktadır.

 MTMD Bünyesinde Yürütülen Dijitalleşme Faaliyetleri

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği olarak artarak devam eden dijitalleşmenin zaman içerisinde bizim sektörümüzde de yoğun kullanımının kaçınılmaz olduğunu sektörün dijital dünyanın dışında kalamayacağını düşünüyoruz. Mekanik tesisat firmaları inşaat firmalarının önderliğinde mutlaka her gün daha fazla ilerleyen yeni dijital dünya düzenine ayak uyduracaktır.

Biliyoruz ki bizlerin uygun geliştirme modeline sahip olması ve gerekli teknik beceriye sahip personel yetiştirmesi gerekmektedir. Kurulacak stratejinin sürekli değişen ilerleyen dijital sistemleri yakalayabilmek adına esnek olması, çalışanlar arası iş birliği ve iletişimi iyileştirmesi, Türk mekanik tesisat sektörünü tüm dünyada rekabet edebilecek seviyeye taşıması gerekmektedir.  Aksi halde işlevsiz teknolojiler veya yetersiz altyapı kurulumlarıyla çok büyük mali kaynak ve zaman boşa harcanabilir. Burada bize düşen en önemli görevin bu geçişin en doğru şekilde planlanması ve gerçekleşmesi için yol haritasının oluşturulması olduğunu düşünüyoruz.

MTMD olarak, üye mekanik tesisat firmalarının günümüzdeki en önemli dijitalleşme atılımı olan BIM uygulamalarına tam adaptasyonunun planlanması ve bir yol haritası belirlenmesi amacıyla kendi bünyemizde bir komisyon kurmuş olup çalışmalarını bu komisyonda yürütmekteyiz. BIM uygulamalarının dünyada ve Türkiye’de gelmiş olduğu noktanın anlaşılması, mekanik tesisatla ilişkisinin irdelenmesi için paneller düzenlemekte, uzmanlardan bilgi almakta, sektörde faaliyet gösteren diğer vakıf ve derneklerin düzenlediği seminer, panel ve çalıştaylara katılmakta, bilgi ve tecrübelerimizi sürekli arttırarak sektördeki tüm çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktayız.  

 
logo 01.10.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
303 Görüntüleme


 

Yorum Yapın

 
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji