"Rekabet gücümüzü artırmak için aradığımız kaldıraç; Dijitalleşme"

15.10.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
317 Görüntüleme
logo
"Rekabet gücümüzü artırmak için aradığımız kaldıraç; Dijitalleşme"

Hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşanıyor. Dijital, yeni bir dünya kuruluyor. Değişim ve dönüşüm çağındayız. Değişimi zamanında yakalayan ve uyum sağlayan ülkeler, küresel rekabetçilikte; yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracat güçleriyle, rakipleriyle arayı açıyor. Dönüşümün yaratacağı faydayı; ekonomisi, sektörleri ve şirketleri için avantaja çeviren ülkeler, dijital çağın en önemli aktörleri oluyor. 

Bu değişim, iş yapma modellerinden üretime, ihracattan nitelikli insan kaynağı altyapısına kadar verimlilik esaslı yenilikçi bir süreci tetikliyor. Çok paydaşlı ve kapsayıcı işbirliği ile yeni iş modelleri geliştiren ülkeler, kendi tedavileriyle “şifa” buluyor. Elbette böylesi bir dönemde, elini taşın altına daha fazla koyan bir iş dünyasına, özel sektöre ve sivil topluma daha fazla sorumluluk düşüyor.

Dijital dönüşüm gerçek gündem olmalı

Türkiye’de son 13 yılda toplam verimlilik faktörü artışının “sıfır” olduğunu düşünecek olursak; doğru stratejiler ve kapsayıcı kurumlarla, teknolojik fırsatları; verimlilik artışı yaratacak şekilde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için kullanabiliriz. Elbette sadece teknolojiyi üretmek ve kullanmak değil, yaratacağı yeni ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatı da bugünden tasarlamak gerekiyor. Bu nedenle; ülkemizin gerçek gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı; bunun “bir lüks değil, aksine zorunluk” olduğunu unutmamalıyız.

Ekonomide istediğimiz dönüşümün temelini ancak nitelikli eğitimle sağlamlaştırabiliriz. Nitelikli insan kaynağına yatırım yapmazsak; teknolojik altyapıyı sağlayarak dijital dönüşümün yaratacağı faydadan yararlanamayız. Unutmamak gerekir ki; dijital dünyanın en önemli sermayesi insandır ve dijitalleşme amaç değil, kalkınma odaklı sürdürülebilir ekonomi için araçtır. Geçmiş sanayi devrimlerini kaçıran Türkiye’nin, dijitalleşme sayesinde küresel rekabette belki de ilk defa, rakipleriyle aynı seviyeyi yakalama şansı var. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz.

Sürdürülebilir kalkınma için KOBİ’ler dönüşmeli

Yeni dünya koşullarında, TÜRKONFED olarak dijital dönüşümün KOBİ’ler için stratejik önemde olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizdeki KOBİ’lerin, bu dönüşümü gerçekleştirmesini sağlayacak stratejileri oluşturuyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart. Dolayısıyla sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimizin rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanmak gerekiyor. KOBİ’lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri; nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Artık üretim ve sanayi; dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Bu nedenle, teknolojiyi tüketen değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır. Sadece teknolojiyi üretmek ve kullanmak değil, yaratacağı yeni ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatı da bugünden tasarlamak gerekiyor. 

TÜRKONFED ve İş Bankası işbirliğiyle 2018 yılında 5 kent ile başlayan ve 1500 KOBİ’ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi işte bu perspektifle hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri. Dijital liderleri Anadolulu KOBİ’lerle bir araya getiren proje KOBİ’lerde dijitalleşme farkındalığı yaratmayı hedefliyor. Yine aynı perspektifle, dönüşümün yol haritasını KOBİ’ler ile birlikte oluşturmak için TÜRKONFED olarak İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve İstanbul Valiliği ve Türkiye İş Bankası’nın paydaşlığında Dijital Dönüşüm Merkezi’ni (DDM) kurduk. Bu merkezimizde üretim, iç yönetim ile pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet alacak KOBİ’ler için Dijitalleşme Yol Haritası hazırlanacak. Merkeze başvuran ve seçilen KOBİ’ler dijitalleşme ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi tekno-KOBİ’lerle eşleştirilmelerinin yanı sıra mentörlük ve finansmana erişim konusunda önemli desteklerden ücretsiz olarak yararlanacak.

Ülkemizin yeni bir hikâye yazacak potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Yeter ki, enerjimizi kısır tartışmalarla harcamayalım. Bu doğrultuda iş dünyası olarak beklentimiz; güven ve şeffaflık temelinde katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla topyekûn bir reform seferberliği başlatılması ve gündemimizin dijital dönüşüm olmasıdır.
 
logo 15.10.2019 tarihinde
Hvac Portal / Hvac Portal Paylaştı
317 Görüntüleme


 

Yorum Yapın

 
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji