Kategorideki Diğer Ürünler
 
 
Havalandırma kanalı flanşları  
Havalandırma kanalı flanşları
 
Köşe parçası  
Köşe parçası
 
Sürgülü tip klemens  
Sürgülü tip klemens
 
Vidalı tip klemens  
Vidalı tip klemens
 
Hava kanalı contası  
Hava kanalı contası
 
C profil  
C profil
 
L profil  
L profil
 
U profil  
U profil
 
Hava kanalı mastiği  
Hava kanalı mastiği
 
Vsd askı elemanı  
Vsd askı elemanı
 
Cam elyaf conta /  glass fiber gasket  
Cam elyaf conta / glass fiber gasket
 
Salyangoz havalandırma fan sistemleri  
Salyangoz havalandırma fan sistemleri
 
Tünel havalandırma fan ekipmanları  
Tünel havalandırma fan ekipmanları
 
Partikül hammadde tahliye fanları  
Partikül hammadde tahliye fanları
 
Ön izoleli gofrajlı kanal  
Ön izoleli gofrajlı kanal
 
Kaynaklı siyah dkp-sac kanal  
Kaynaklı siyah dkp-sac kanal
 
Vinç elektrik ve operatör kabin klima üniteleri-vks serisi-crane electric and operator cabin air-conditioning units-tmс/tms промышленное охлаждение  
Vinç elektrik ve operatör kabin klima üniteleri-vks serisi-crane electric and operator cabin air-conditioning units-tmс/tms промышленное охлаждение
 
Alüminyum flexible hava kanali  
Alüminyum flexible hava kanali
 
Hepa filtre kutusu  
Hepa filtre kutusu
 
Alüminyum folyo bantlar - düz  
Alüminyum folyo bantlar - düz
 
   

Hava - su soğutmali endüstriyel tip klima üniteleri-hsk serisi-air-water cooled industrial type air-conditioning units-кондиционеры для охлаждения вод

1988 Görüntüleme

-TR-
Endüstriyel tesislerde, elektrik odaları, laboratuar odaları, veri işlem merkezleri, kontrol odaları ve endüstriyel tip iklimlendirme ünitesi kullanılması

Firma profilini görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Ücretsiz Üye Ol veya Giriş Yap
-TR-
Endüstriyel tesislerde, elektrik odaları, laboratuar odaları, veri işlem merkezleri, kontrol odaları ve endüstriyel tip iklimlendirme ünitesi kullanılması gereken tüm endüstriyel alanlarda, kullanımı yaygın bir üründür. Çevre dostu soğutucu akışkanlar ile +50°C atmosfer sıcaklığına kadar çalışabilecek şekilde dizayn edilebilirler, HSK üniteleri hava – su soğutmalı kondenser seçenekli olarak iki farklı tipte, paket tip veya split tip olarak üretilebilmektedir. Ayrıca, özel tasarımlı dikey veya yatay olarak üretilme imkânları vardır. HSK üniteleri esnek bir üretim hattına sahiptir. 10 kw ve 400 kw soğutma kapasite aralığında standart olarak üretilebildikleri gibi, her model sizin işletmenize ve projenize uygun halde tasarlanarak da üretilebilir. HSK ünitelerinde kapasitelere ve kullanım alanlarına ve müşteri talepleri bağlı olarak scroll, yarı hermetik, vidalı kompresörler kullanılabilir.

HSK-EFC (OPSİYONEL) tip cihazlarda kompresör frekansı invertör ile kontrol edilerek kapasite kontrolü sağlanır. (Müşteri talebine bağlı olarak evaporatör fan motoru frekansı da invertör ile kontrol edilerek hava debisi kontrolü sağlanabilir). HSK-EFC tip soğutma cihazları hassas sıcaklık ve nem kontrolü istenen sistemlerde, yüksek enerji verimliliği ile çalışmaktadır. %100 taze hava istenen sistemlerde cihaz çıkış havası sıcaklığı istenilen sıcaklık ve nem değeri sabit tutulabilir. Otomasyon panolarında standart HSK üniteleri panolarına ilave olarak mikroişlemci ve kapasite kontrolünü sağlamak için invertörler bulunur. Mikroişlemciler sayesinde bina otomasyon sistemlerine entegre edilerek ünitenin uzaktan izlenmesi ve kontrolü sağlanabilir.

VİDALI KOMPRESÖRLÜ HSK SERİSİ (OPSİYONEL) cihazlar, 150kw ve üzeri soğutma kapasitelerinde yüksek enerji verimlilik oranı ile çalışır. Değişken soğutma yükleri için step kontrol, %25-%50-%75-%100 oranlarında kapasite kontrolü sağlar. %100 taze hava ile çalışacak soğutma sistemlerinde stepless kontrol ile %25-%100 oranları arasında hassas kapasite kontrolü sağlanır. %100 taze hava istenen sistemlerde cihaz çıkış havası sıcaklığı istenilen sıcaklık ve nem değeri sabit tutulabilir. Otomasyon panolarında standart HSK üniteleri panolarına ilave olarak kapasite kontrol ünitesi bulunmaktadır.

ÇATI TİPİ (ROOFTOP) HSK SERİSİ cihazları konfor şartlarına uygun şekilde, max verimlilikte tasarlanarak hiper marketler, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler vb. yerler de kullanılabilirler. Ünite karkası, elektrostatik toz boyalı özel şekillendirilmiş alüminyum sac ve alüminyum profillerden oluşmaktadır. Rooftop ünite hücresi, max. Güvenlik önlemi alınarak ısı ve sese karşı izole edilmiştir. Özel tasarlanmış açılabilir kapakları sayesinde cihazın her noktasına ulaşılabilir olması, işletmelere servis ve bakım kolaylığı sağlamaktadır. Üniteler soğutma veya heat pump alternatifli olarak imal edilebilmektedir. Üniteler üzerinde bulunan mikroişlemciler sayesinde bina otomasyon sistemlerine entegre edilerek ünitenin uzaktan izlenmesi ve kontrolü sağlanabilir. Opsiyonel olarak EFC sistemi ilave edilerek kompresörlerin ve fanların frekanslarının invertör ile kontrol edilerek enerji tasarrufu yapılması sağlanabilmektedir.

ENTALPİ KONTROLÜ (OPSİYONEL): Geri dönüşüm havalandırma tesisatlarında enerji verimliliğini arttırmak amacı ile dönüş havası ve taze havanın entalpisi karşılaştırılarak taze havanın oranı kontrol edilir. Entalpi kontrolü tüm HSK serisi iklimlendirme cihazlarına uygulanabilir.

-ENG-
It is a widely used product in industrial plants and in all industrial areas where the electrical rooms, laboratory rooms, data processing centers, control rooms and industrial type air-conditioning units must be used. They can be designed as to operate in up to +50°C atmospheric temperature with environmental friendly refrigerants, HSK units can be produced in two different types as air-water cooled condenser option, packaged type or split type. In addition, they can be produced as specially designed, horizontal or vertical. HSK units have a flexible manufacturing line. Every model can be produced by being designed as suitable to your establishment and project while they can be produced as standard in a cooling capacity ranging from 10 kw to 400 kw. The scroll, semi hermetic and screwed compressors can be used in HSK units depending on their capacities and the area of usage and the customer demands.

In HSK-EFC (OPTIONAL) type devices, the capacity control is obtained by controlling with the compressor frequency inverter (Depending on the demand of the customer, the air flow control can also be obtained by controlling with the inverter for evaporator fan engine frequency). HSK-EFC type cooling devices work with high energy efficiency in systems where sensitive temperature and humidity control is desired. The device outlet air temperature can be kept stable in the desired temperature and humidity value in systems where 100% fresh air is desired. In automation panels, in addition to the standard HSK units panels, there are inverters to provide the microprocessor and the capacity control. Due to the microprocessors, their remote tracking and control can be provided by integrating with the building automation systems.

SCREWED COMPRESSOR HSK SERIES (OPTIONAL) devices work with high energy efficiency rate in cooling systems with 150kw and over. It provides capacity control for the variable cooling loads in step control 25% -50% -75%-100% rates. Sensitive capacity control is provided with stepless control in 25%-100% rates in cooling systems that will operate with 100% fresh air. In systems where 100% fresh air is desired, device outlet air temperature can be kept stable in the desired temperature and humidity value. There is capacity control unit in addition to the standard HSK units panels in automation panels.

ROOF TYPE (ROOFTOP) HSK SERIES devices can be used in places like hyper markets, shopping centers, cinema, theater, show centers, social facilities etc. being designed in maximum efficiency in accordance with the comfort conditions. Unit frame is formed of aluminum sheet and aluminum profiles specially shaped with electrostatic powder paint. Rooftop unit cell has been isolated against heat and sound by taking the maximum safety precaution. Due to its specially designed openable covers, it provides ease of service and maintenance to the establishment since every part of it is accessible. The units can be produced as cooling or the heat pump alternative. Due to the microprocessors found on the units, remote tracking and control of the unit can be provided by integrating with the building automation systems. By adding the EFC systems optionally, the energy saving can be carried out by controlling with inverter the frequencies of the compressors and the fans.

ENTHALPY CONTROL (OPTIONAL): The rate of the fresh air is controlled by comparing the return air and the enthalpy of the fresh air for the purpose of increasing the energy efficiency in recycling air-conditioning facilities. Enthalpy control can be applied to all HSK series air-conditioning devices.

-RU-
Кондиционер серии HSK является прибором широкого применения и используется в промышленных объектах, в том числе и в помещениях с электрооборудованием, лабораторных помещениях, центрах обработки данных, в комнатах управления и контроля и в системах промышленного кондиционирования. Кондиционер работает на экологически чистых хладагентах, может быть сконструирован для работы при температурах достигающих +50оС. Кондиционер охлаждения воды – воздуха серии HSK изготавливается двух типов: пакетного типа и многоходового типа. Кроме того, на заказ, кондиционер производится горизонтальной или вертикальной формы. Кондиционеры серии HSK имеют гибкие производственные линии, т.е, производятся как стандартные с охлаждающей способностью от 10 кВт до 400 кВт, так и разработанные специально в соответствии с вашим производством и проектом.

В кондиционерах серии HSK могут использоваться спирального типа , полугерметичные и винтовые виды компрессоров.

В приборах типа HSK-EFC (ОПЦИОНАЛЬНЫЙ) регулирование мощности осуществляется путём регулирования частоты компрессора - инвертором. (На заказ, может осуществляться регулирование расхода воздуха путём регулирования частоты двигателя вентилятора инвертором). В системах, требующих точного контроля температуры и влажности, приборы типа HSK-EFC работают с высокой энергетической эффективностью. В системах, требующих 100% -й чистый воздух, прибор может удерживать требуемую температуру и влажность воздуха на выходе. На автоматизированном панно стандартного HSK дополнительно располагаются микропроцессор и инвертор для регулирования мощности. Благодаря микропроцессору осуществляется интеграция в автоматизированные системы здания, это позволяет наблюдать за прибором и контролировать его на расстоянии.

ПРИБОРЫ HSK СЕРИИ С ВИНТОВЫМ КОМПРЕССОРОМ (ОПЦИОНАЛЬНЫЙ) работают с высокой энергоэффективностью с охлаждающей способностью от 150 кВт и выше. Ступенчатое регулирование охлаждения для переменной нагрузки, обеспечивает контроль мощности на 25%-50%-75%-100%. В системах охлаждения, работающих со 100% чистым воздухом, посредством бесступенчатого контроля, обеспечивается точный контроль мощности в отношении 25%-100%. В системах, требующих 100% -й чистый воздух, прибор может удерживать требуемую температуру и влажность воздуха на выходе. На автоматизированном панно стандартного HSK дополнительно располагается прибор для регулирования мощности.

КРЫШНЫЕ (ROOFTOP) КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ HSK разработаны с целью получения максимальной эффективности и комфорта, используются в гипермаркетах, торговых центрах, кинотеатрах, театрах, в демонстрационных центрах, объектах социальной сферы и т.п. Каркас прибора состоит из специально форменного алюминиевого листа и алюминиевого профиля, покрыт электростатической порошковой краской. Корпус кондиционера Rooftop в целях максимальных мер безопасности имеет тепло и звукоизоляцию. Благодаря специально разработанным дверцам возможен лёгкий доступ к любой точке прибора, что облегчает процесс сервисного и технического обслуживания. Кондиционер производится с функцией «охлаждение» или в качестве альтернативы «тепловой насос». Благодаря микропроцессору осуществляется интеграция в автоматизированные системы здания, это позволяет наблюдать за прибором и контролировать его на расстоянии.

 
   
 


 
Twitter Facebook Google+ LinkedIn
 
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji