Kategorideki Diğer Ürünler
 
 
Plastik film soğutucu üniteleri-pfc serisi-plastic film cooler units-охладитель пластиковой плёнки серии pfc  
Plastik film soğutucu üniteleri-pfc serisi-plastic film cooler units-охладитель пластиковой плёнки серии pfc
 
Hava - su soğutmali proses chiller üniteleri-hsc serisi-air-water cooled process chiller units-чиллеры для воды и воздуха серии hsc  
Hava - su soğutmali proses chiller üniteleri-hsc serisi-air-water cooled process chiller units-чиллеры для воды и воздуха серии hsc
 
Ex-proof soğutma üniteleri/ atex sertifikali-ex-proof / atex cooling units-содержание общего каталога продукции серии atex  
Ex-proof soğutma üniteleri/ atex sertifikali-ex-proof / atex cooling units-содержание общего каталога продукции серии atex
 
Hava soğutma ve kurutma üniteleri-gks serisi-air cooling and drying units-холодильник осушитель воздуха серии gks  
Hava soğutma ve kurutma üniteleri-gks serisi-air cooling and drying units-холодильник осушитель воздуха серии gks
 
Aluminyum borulu isi değiştiriciler / heat exchangers with aluminium tubes  | friterm  
Aluminyum borulu isi değiştiriciler / heat exchangers with aluminium tubes | friterm
 
Sicak-soğuk su bataryalari / hot-cold water coils | friterm  
Sicak-soğuk su bataryalari / hot-cold water coils | friterm
 
Buhar bataryalari / steam coils | friterm  
Buhar bataryalari / steam coils | friterm
 
Isi borulu isi geri kazanim bataryalari (dik) / heat pipe (vertical) | friterm  
Isi borulu isi geri kazanim bataryalari (dik) / heat pipe (vertical) | friterm
 
Su-glikollü isi geri kazanim bataryalari / water-glycol heat recovery coils-runaround coil | friterm  
Su-glikollü isi geri kazanim bataryalari / water-glycol heat recovery coils-runaround coil | friterm
 
Isi borulu isi geri kazanim bataryalari / heat pipe | friterm  
Isi borulu isi geri kazanim bataryalari / heat pipe | friterm
 
Atnali isi borulu nem alma üniteleri / horseshoe heat pipe for dehumidification tubes | friterm  
Atnali isi borulu nem alma üniteleri / horseshoe heat pipe for dehumidification tubes | friterm
 
Kanal tip isitma ve soğutma bataryalari / duct heating and cooling coils | friterm  
Kanal tip isitma ve soğutma bataryalari / duct heating and cooling coils | friterm
 
Konvektör bataryalari / convector coils | friterm  
Konvektör bataryalari / convector coils | friterm
 
Oci kanatli borulu isi eşanjörleri / oem finned pack heat exchangers | friterm  
Oci kanatli borulu isi eşanjörleri / oem finned pack heat exchangers | friterm
 
Standart oda soğutucular / standard unit coolers | friterm  
Standart oda soğutucular / standard unit coolers | friterm
 
Kabin soğutucular / walk in room coolers | friterm  
Kabin soğutucular / walk in room coolers | friterm
 
Çift üflemeli oda soğutucular / dual discharge coolers | friterm  
Çift üflemeli oda soğutucular / dual discharge coolers | friterm
 
Çok düşük hizli oda soğutucular / very low speed dual cross coolers  | friterm  
Çok düşük hizli oda soğutucular / very low speed dual cross coolers | friterm
 
Su-glikollu standart oda soğutucular / water-glycol standard unit coolers  | friterm  
Su-glikollu standart oda soğutucular / water-glycol standard unit coolers | friterm
 
Çift üflemeli su-glikollu oda soğutucular / water-glycol dual discharge coolers | friterm  
Çift üflemeli su-glikollu oda soğutucular / water-glycol dual discharge coolers | friterm
 
   

Tahil soğutma ve kurutma üniteleri-tks serisi-grain cooling and drying units-cерии tks

1762 Görüntüleme

-TR-
Geçtiğimiz on yıl içerisinde tahıl havalandırması dünya çapında çok büyük oranda gelişme göstermiştir. Bugünse modern stok tutma sistemlerinin vazgeçilmez

Firma profilini görmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Ücretsiz Üye Ol veya Giriş Yap
-TR-
Geçtiğimiz on yıl içerisinde tahıl havalandırması dünya çapında çok büyük oranda gelişme göstermiştir. Bugünse modern stok tutma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Artan çevresel ve kalitesel taleplerin yanı sıra, ekonomik argümanlar da tahıl soğutma, kurutma ve havalandırma sistemlerinin kullanımını artırmıştır.

Stok tutma sıcaklığının yaklaşık 10° C’nin altına düşmesi, tahılda bulunan tüm biyolojik prosesin minimum düzeye inmesine yol açar. Bu, parazit, mantar ve küfün oluşmasını azalttığı gibi, tüm bunların üzerine bir de tahılın nefes almasını azaltır. Tahılın nefes alması -yani ısı çıkışı ile karbonhidratın karbondioksit ve suya biyokimyasal bölünmesi büyük oranda tahılın kaybına, dolayısıyla da para kaybına neden olmaktadır.

TKS serisi ile serin ve kuru havanın tahıl yığını üzerine üflenmesiyle sağlanan soğutma ve kurutma sayesinde tahıl, taze ve sağlıklı ortamlarda uzun süre korunur ve saklanabilir. Böylece uygun satış dönemi gelene kadar risksiz stoklama mümkün olur. Müşteri açısından sağ

lık riskleri ve çevresel sakıncalar son bulurken, uygulanan farklı kimyasal çözümlere de gerek kalmamaktadır.

Yukarıda saydığımız tüm avantajlar, orta ölçekli depolama alanlarında büyük miktarda işletme maliyeti avantajları sağlamaktadır. Bu sayede TKS tahıl soğutma ve kurutma ünitesi çok kısa bir zaman diliminde yatırım maliyetini, sağladığı avantajlar ile işletme sahiplerine geri kazandırmaktadır.


TKS-Tahıl Soğutma ve Kurutma ünitelerinin

avantajları:

• Hasat zamanının hava koşullarından

bağımsız hale gelmesi, böylece harman

dövme makinesi ve kurutucusunun

daha verimli kullanılması


• Tahıl kalitesinin, maksimum seviyede tutulması


• Tahılın nefes alması sebebiyle oluşan

kayıpların azaltılması


• Parazitlerin, mantar ve küflenmelerin önlenmesi


• Tekrar depolama ve kimyasal işlem

masraflarının ortadan kalkması


TKS- Tahıl soğutma ve kurutma üniteleri üzerinde bulunan PLC Kontrol paneli sayesinde dış atmosfer koşullarından ve çevresel etkenlerden etkilenmeden setlenen değeri sürekli olarak koruyabilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen bizim ile iletişime geçin.


TKS- Tahıl soğutma ve kurutma ünitelerinin üretiminde TMS bir terzi gibi çalışmaktadır, Tahıl ve benzeri depolama yapan Her işletmenin ihtiyacı ve sorunları göz önünde tutularak işletme prosesine uygun üniteler üretilmektedir, Bu sayede işletmeler ilave bir yatırım maliyeti ve zamana ihtiyaç duymamaktadırlar.TKS ünitelerinde kapasitelere ve kullanım alanlarına bağlı olarak sizlerin istekleri üzerine farklı kompresör modelleri kullanılabilir.SCROOL / HERMATİK / YARI HERMETİK / VİDALI

-ENG-
The grain cooling has showed great worldwide progress within the past ten years. In today, it is an integral part of modern stock keeping system. Also the use of economic arguments in grain cooling, drying and air-conditioning systems have increased as well as the increasing environmental and quality demands.

Stock keeping temperature falling under approximately 10° C leads to the lowering of all biological process in grain to the minimum level. While this decreases the parasite, fungus and mold formation, it also decrease the grain to breath. The breathing of grain -namely the biochemical division of carbohydrate into carbon dioxide and water with the heat exit cause the loss of grain in great amount and therefore the money loss.

Due to the cooling and drying provided with the blowing of cool and dry air onto the grain stack with TKS series, the cereal is preserved in fresh and healthy environments for a long time and stored. Therefore, the risk-free stocking will be possible until the suitable selling time comes. While the health risks and environmental drawbacks end in respect of the customer, there will ne no need for the applied different chemical solutions.

All the advantages we have mentioned above provide establishment cost advantages in great amount in middle scale storage areas. Because of this TKS grain cooling and drying unit gains back the investment cost to the establishment owners in a very short time.


The advantages of TKS- Grain Cooling and Drying units:

• Becoming independent from the weather conditions of the harvest time, therefore more efficient us

e of the harvesting machine and dryer


• Keeping the grain quality at the maximum level


• Decrease of the losses that occur due to the breathing of the grain


• Preventing the parasites, fungus and molds


• Eliminating the expenses for storage and chemical processes again

TKS- Grain cooling and drying units can continuously protect the value set without being affected from the external atmospheric conditions and the environmental effects due to the PLC control panel found on the units. Please contact us for the detailed information.


TMS works like a tailor in the production of TKS- Grain cooling and drying units. The units suitable to the establishment process are produced by taking the needs and problems of every establishment into consideration that carry out the storage for grain and similar substances. Due to this the establishments do not require an additional investment cost and time.


Different compressor models can be used in TKS units depending on their capacities and area of usage upon your request.


SCROLL/ HERMETIC/ SEMI HERMETIC / SCREWED


Please contact us for the detailed information about this product, we will be please to recommend the most suitable product to you.

-RU-
За последние десять лет системы вентиляции зерна получили

развитие во всём мире. Сегодня это неотъемлемая часть современных систем учёта запасов. Наряду с увеличением требований к качеству, расширением экологических рамок и экономических аргументов увеличилось использование систем охлаждения, сушки и вентиляции зерна.При снижении температуры хранения зерна ниже 10оС, все биологические процессы зерна снижаются до минимального уровня. Наряду со снижением уровня паразитов, плесени и грибков снижается и «дыхание» зерна. «Дыхание» зерна - биохимическое разделение на углеводы углекислый газ и воду с выходом тепла, приводит к большим потерям зерна, соответственно потере денег.

TKS серия обеспечивает охлаждение и сушку зерна. Благодаря созданию сухого прохладного потока воздуха над горой зерна, в свежей и здоровой среде зерно будет защищено и может храниться длительное время. Таким образом, дожидаясь сезона продаж, предоставляется возможность хранить зерно без риска и потерь. С точки зрения потребителя наряду со снижением к минимуму риска для здоровья и экологического фактора, отпадает необходимость в применении различных химикатов.

Перечисленные преимущества, обеспечивают большую экономию эксплуатационных расходов. Благодаря этому установка для охлаждения и сушки зерна TKS, в короткие сроки компенсирует владельцу инвестиционные затраты.


Преимущества Установки для охлаждения и сушки зерна TKS:

• Время сбора урожая становится независимым от погоды, это позволяет эффективно использовать молотилку и сушилку.

• Качество зерна сохраняется на максимальном уровне.

• Снижение потерь, связанных с «дыханием» зерна.

• Предотвращение появления паразитов, грибков и плесени.

• Устранение расходов на повторное хранение и химические растворы.Благодаря ПЛК панели расположенной на поверхности Установки для охлаждения и сушки зерна TKS, вне зависимости от погодных условий и окружающих факторов сохраняются и фиксируются выбранные значения. Для получения подробной информации, свяжитесь с нами.


В процессе производства Установки для охлаждения и сушки зерна, компания TSM работает, как портной. Принимая во внимание потребности и проблемы каждого агрария, осуществляющего хранение зерна и других культур, компания производит оборудование соответствующие работе аграриев. Благодаря этому, им не требуются дополнительное время и инвестиционные вложения.


В оборудовании серии ТKS в зависимости от мощности и среды эксплуатации, на заказ могут использоваться различные модели компрессоров.

СПИРАЛЬНЫЕ / ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ / ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЕ / ВИНТОВЫЕ

Для получения подробной информации по данному оборудованию, свяжитесь с нами. Будем рады предложить вам самую выгодную и удобную для Вас систему.
 
   
 


 
Twitter Facebook Google+ LinkedIn
 
×

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Adınız, Soyadınız *
  
Telefon Numaranız *
  
E-Posta Adresiniz *
  
Mesajınız
  
  Hüküm ve Koşulları Kabul Ediyorum
* Doldurulması zorunlu alanlar.
Başlık*
   
Miktar
   
 
Gönder
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji